Zachęcam Cię do zapoznania się z polityką – dowiesz się kto, po co oraz na jakiej podstawie obraca Twoimi danymi oraz jakie są Twoje prawa.

Jako Administrator zapewniam, że nie przetwarzam żadnych danych bez Twojej wyraźnej zgody. W trosce o bezpieczeństwo Twoje dane osobowe dobieram środki techniczne zapewniające im odpowiednią ochronę między innymi przed dostaniem się w niepowołane ręce czy przetwarzaniem niezgodnie z literą prawa.

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z bloga prowadzonego przez Annę Ledwoń – Blacha pod adresem www.ledwoledwo.pl (określanym dalej jako “Strona”).

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony www.ledwoledwo.pl jest Anna Ledwoń – Blacha ul. Złoty Róg 27, 30-095 Kraków (zwaną dalej jako „Administrator”).

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem strony, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez informacje wprowadzone do formularzy (Formularz Kontaktowy, Formularz Newslettera) dobrowolnie przez Użytkownika.
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”

§ 6

Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera poprzez wystosowanie wiadomości mailowej z takim żądaniem na adres aledwo@gmail.com lub kliknięcie na pole “wypisz” widoczne w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

§ 7

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:

 • imię;
 • adres mailowy

Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:

 • przekazywanie Użytkownikowi interesujących treści związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora i reprezentowaną przez niego branżą w postaci linków, artykułów i innych materiałów – w tym także wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe – w formie wiadomości mailowej w ramach usługi Newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika
 • prowadzenie kontaktu z Użytkownikiem przez korespondencję mailową zainicjowaną poprzez przesłanie wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
 • organizację wydarzeń przez Usługodawcę.

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newslettera i usługi Formularza Kontaktowego. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy świadczeniu usług:

 • Google Analytics,
 • Cux.io,
 • Piksel Facebook,
 • Piksel Pinterest,
 • Piksel LinkedIn,
 • Piksel Twitter,
 • GetRevue.

Dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych
w Polityce wysokich standardów prywatności.

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

Zbierane dane dla Facebook Inc. co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

§ 9

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Administratora.

Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§ 10

Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:

 • przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
 • dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.

Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:

 • celów przetwarzania
 • kategorii danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
 • planowanego okresu przechowywania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11

Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 12

Jedyne informacje zbierane automatycznie przez stronę www.ledwoledwo.pl, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie ze strony).

W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.

W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.

Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator wskazany w § 2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • trafniejszego dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika,
 • usprawnienia korzystania ze strony poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie
  i analizuje sposoby korzystania z niej przez Użytkownika.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie oraz na stronach internetowych, do których może ona przekierowywać.

W przypadku odtwarzania na Stronie materiałów umieszczonych na portalach SoundCloud lub Youtube, Administrator informuje o możliwości instalacji cookies tych serwisów. Ponadto na Stronie znajdują się cookies sieci społecznościowych – umożliwiają one udostępnianie treści czy jej komentowanie (na przykład zgodnie z niniejszymi zasadami – https://developers.facebook.com/docs/web). Przy korzystaniu z tego rodzaju usług Strony przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Administrator czuje się w obowiązku poinformować, że informacje o komentowaniu czy udostępnianiu w zależności od ustawień prywatności ukażą się osobom dodanym jako kontakty lub wszystkim odwiedzającym profil Użytkownika w danym serwisie.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

§ 13

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności strony www.ledwoledwo.pl, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samej strony internetowej. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 14

Na stronie www.ledwoledwo.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.